Cégadatok, távszerződés

A szerződés tárgya a Nadragulya Bt. (továbbiakban Bioliget) internetes áruházában található valamennyi árucikk. Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon tudhatja meg.

Adataink:

Cég képviselője: Csiszár Gábor
Cég székhelye: 1098 Budapest, Pöttyös u. 4.
Adóigazgatási szám: 21949821-2-43
Cégjegyzékszám: Cg 01-06-764596
Email cím: info@bioliget.hu

 

 

A megrendelőlap kitöltésével és elküldésével és annak a Bioliget e-mail által történő visszaigazolásával a 17/1999.(II.S.) Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre a Nadragulya Bt (Bioliget) (Adószám: 21949821-2-43, Cégjegyzékszám: Cg 01-06-764596, e-mail: info@bioliget.hu) mint Szolgáltató, valamint a Megrendelő, mint Vevő között az alábbi feltételek szerint:

A Szállító köteles utánvéttel vagy futárszolgálat útján a Vevő által a Megrendelőlapon kiválasztott termékeket az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szállító köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében.

Vevő köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt és a Szállító által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, a Szállító által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat – mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza – készpénzben a kézbesítő részére kifizetni.

A vevőnek jogában áll, a megrendelést követően, de még a kiszállítás előtt a vásárlástól elállni. Ez esetben az elállás okán a vevőnek fizetési kötelezettsége nincs. A lemondást e-mailben az info@bioliget.hu címre vagy telefonon a 06/20-265-0136  számon jelezheti.

Az esetleges jogviták elbírálására Felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki. Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.S.) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak.
A honlap használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat a Nadragulya Bt. nem iktatja.

Vissza az előző oldalra