Aktív oxigénes fehérítő 1000g – MosóMami

2700 Ft

Leírás

Az aktív oxigénes fehérítő egy folttisztító adalék anyag, 100% nátrium-perkarbonát. Környezetkímélő fehérítő szer hagyományos vagy mosódióval történő mosáshoz. A vízzel elkevert oxi pépet teheti közvetlenül a foltra vagy a mosószer folttisztító adagolójába por formátumban vagy vízzel kissé elkeverve, így alacsony hőfokon is hatékony.

Kiszerelés: 1000g

Veszélyességi figyelmeztetések:
H318 súlyos szemkárosodást okoz
H302 lenyelve ártalmas
H272 Fokozhatja a tűz intenzitását, oxidáló hatású
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék címkéjét
P102 Gyermekektől elzárva tartandó
P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat
P280 Szemvédő/arcvédő használata kötelező
P305+P351+P338 szembe kerülés esetén több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása
P310 Azonnal forduljon toxikológiai központhoz vagy orvoshoz
P301+P312 Lenyelés esetén: rosszullét esetén azonnal forduljon toxikológiai központhoz vagy orvoshoz.
P210 hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felülettől távol tartandó. Tilos a dohányzás!