Aktív oxigénes fehérítő 500g – MosóMami

1730 Ft

Leírás

Az aktív oxigénes fehérítő 100% nátrium-perkarbonát. Folttisztító adalék anyag, környezetkímélő fehérítő szer hagyományos, vagy mosódióval történő mosáshoz. A vízzel elkevert oxigénes fehérítő pépet teheti közvetlenül a foltra vagy a mosószer folttisztító adagolójába por formátumban vagy vízzel kissé elkeverve, így alacsony hőfokon is hatékony.

Kiszerelés: 500g

Veszélyességi figyelmeztetések:
H318 súlyos szemkárosodást okoz
H302 lenyelve ártalmas
H272 Fokozhatja a tűz intenzitását, oxidáló hatású
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék címkéjét
P102 Gyermekektől elzárva tartandó
P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat
P280 Szemvédő/arcvédő használata kötelező
P305+P351+P338 szembe kerülés esetén több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása
P310 Azonnal forduljon toxikológiai központhoz vagy orvoshoz
P301+P312 Lenyelés esetén: rosszullét esetén azonnal forduljon toxikológiai központhoz vagy orvoshoz.
P210 hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felülettől távol tartandó. Tilos a dohányzás!